Английско-Български речник about

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABOUT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABOUT
[ə'baut] I. 1. наоколо, в кръг, тук-там, навсякъде
runwurs are

ABOUT

носят се слухове, говори се
there is measles

ABOUT

има много (заболявания от) шарка
2. приблизително, почти, горе-долу
the work is

ABOUT

done работата е на привършване
it is

ABOUT

time! upoн. май чс е време! крайно време е
3. назад, в обратна посока
to be

ABOUT

навъртам се наоколо
is he still

ABOUT

? той все още ли е тук? не е ли напус нал/излязъл? to be (out and)

ABOUT

отново съм на крака и излизам (след боледуване), to be up and

ABOUT

станал съм и съм се заловил за работа
all

ABOUT

навсякъде a long way

ABOUT

голямо заобикаляне
II. 1. около, край
2. за, относно, по
what/how

ABOUT

... ? разг. а ... ? ами ... ? какво ще кажеш за ... ? what

ABOUT

a game of bridge? да изиграем ли/хайде да изиграем един бридж
what is it all

ABOUT

? за какво се отнася? he explained to us what his invention is all-той ни обясни същността на изобретението си
3. из, по
4. в, при, у, с
I have no money

ABOUT

me нямам пари у себе си
there is no vanity

ABOUT

her у нея няма суета
she has,

ABOUT

her у нея има нещо (което прави силио впечатление)
he has nothing

ABOUT

him у него няма нищо/той не представлява нищо особено
5. около, приблизително, към
it will coet you

ABOUT

five pounds това ще ти струва към/около 5 лири
6. to be

ABOUT

something зает/ангажиран съм с/върша нещо
while we are

ABOUT

it тъкмо говорим за/правим това
what are you

ABOUT

? какво правиш? с какво се занимаваш? to go/set

ABOUT

something залавям се за/започвам да върша нещо
mind what you are

ABOUT

! внимавай! опичай си ума
7. to be

ABOUT

(to да с inf) имам намерение, каня се, готвя се
I was

ABOUT

to go тъкмо се канех да тръгна
what were you

ABOUT

to say? какво щяхте да кажете?

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABOUT
Последно търсено в речника