Английско-Български речник abort

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABORT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABORT
[ə'bɒ:t] I. 1. помятам, абортирам
2. прен. пре търпявам неуспех/крах
3. биол. закърнявам, оста-вам неразвит
4. ставам безплоден
5. спирам раз-витието на (и на болест)
6. осуетявам
7. ав., косм. не успявам да завърша, оставам незавършен (за полет)
to

ABORT

a space mission прекратявам/отменям космическа програма поради-техническа неизправ ност, унищожавам/изоставям космическа ракета
II. n ав. косм. неуспял/прекратен/прекъснат полет, отменяне на изстрелване на ракета/излитане на комически кораб

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABORT
Последно търсено в речника