Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOFFIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOFFIN
['bɒfiп] n sl, лице, което се занимава с проучвания (особ. технически)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOFFIN

CASTOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CASTOR
['kaista] I. 1. ючл. бобър
2. боброва мае
3. ост. шапка
II. 1. солница и пр. с калаче на дупки (за поръсване със сол, захар. пипер и пр.)
2. прибор с шишенца с оцет, зехтин и др. подправки
3. колелце/ролка за крака на стол/маса и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CASTOR

INSTANCY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INSTANCY
['instənsi] 1. настоятелност, неотложност, спешност, належаща нужда, необходимост
2. непосредственост (по време)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INSTANCY

JUGOSLAV

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
JUGOSLAV
[,ju:gou'sla:v] I. a югославски
II. n югославянин...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
JUGOSLAV
Последно търсено в речника