Английско-Български речник abode

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABODE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABODE
[ə'boud] I. n жилище, дом, къща, местопребива-ване
to take up one's

ABODE

with someone отивам да живея/заселвам се при някого
place of

ABODE

постоянно мес-тожителство
of/with no fixed

ABODE

без постоянно жи лище
II. вж. abide

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABODE
Последно търсено в речника