Английско-Български речник able

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABLE
['eibl] 1. способен, кадърен, умел, сръчен, ловък, здрав, годен

ABLE

to pay платежоспособен

ABLE

to vote имащ право да гласува

ABLE

in body and mind юр. физически и умствено здрав

ABLE

piece of work добре свършена работа
2. компетентен
3. талантлив, на-дарен
4. to be- (to с inf) мога, в състояние съм, имам възможност
5. юр. имащ право да завеща-ва/наследява

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABLE
Последно търсено в речника