Английско-Български речник abeyance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABEYANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABEYANCE
[ə'beiəns] 1. временно бездействие, изчакване, неизвестност
2. юр. временно прекратяване/отменяване, отлагане, суспендиране
in

ABEYANCE

, fallen into

ABEYANCE

отпаднал от употреба, който вече не се спазва/прилага (за закон, разпоредба, обичай и пр.)
the mat-ter is still in

ABEYANCE

въпросът e все още висящ/нерешен
a land in

ABEYANCE

свободна/незаета/безстопанствена земя

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABEYANCE
Последно търсено в речника