Английско-Български речник aberrance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABERRANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABERRANCE
[ə'berəns(i)] 1. отклонение от правилния път, прегрешение
2. биол. отклонение от нормалния тип, анормалност

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABERRANCE
Последно търсено в речника