Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FEVERED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FEVERED
['fi:vəd] a трескав (и прен.), възбуден, пламнал (за въображение и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FEVERED

INCUBUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INCUBUS
['inkjubəs] 1. зъл дух, демон, вампир (който мъчи хората на сън), инкубус
2. кошмар
3. прен. товар, бреме, досаден човек...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INCUBUS

SCIENTIAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SCIENTIAL
[sai'enʃəl] 1. научен
2. знаещ, компетентен, способен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SCIENTIAL

SERVITUDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SERVITUDE
['sɝvitju:d] 1. робство, робия
in SERVITUDE to поробен от
2. юр. сервитут...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SERVITUDE

YEA

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YEA
[jei] I. 1. да
2. наистина, вярно
3. ост. не само че, но и, нещо повече
II. 1. потвърждение, положителен отговор, съгласие
2. глас за при устно/явно гласуване
3. човек, гласувал за...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YEA
Последно търсено в речника