Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BECAUSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BECAUSE
[bi'kɒz] сj, adv защото, тъй като, понеже
BECAUSE of поради, заради, по причина/вследствие Ha...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BECAUSE

COL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COL
[kal] 1. геогр. проход, седловина
2. метеор, депресия...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COL

CROQUET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CROQUET
['kroukei] I. 1. крокет
2. крокиране
II. v сп. крокирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CROQUET

STINGINESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STINGINESS
['stindʒinis] n скъперничество, стиснатост, бодкаджийство, свидливост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STINGINESS
Последно търсено в речника