Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUDGET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUDGET
['bʌdʒit] I. 1. бюджет
to introduce/open the BUDGET внасям бюджета за разглеждане в Камарата на общините
2. домашен/семеен бюджет, разходи, разноски
on a BUDGET без излишни разходи
3. ост. съдържанието на кожена кесия/торба/портфейл
4. куп, връзка, вързоп (писма, вестници и пр.)
a big BUDGET of news цял куп новини
5. attr евтин, изгоден, икономичен
II. v предвиждам/включвам/заделям кредити в бюджета (for за)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUDGET

DOIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DOIT
[dɒit] n ист. дребна монета, дреболия
not worth a DOIT който не струва пукната пара...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DOIT

INHIBITION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INHIBITION
[,inhi'biʃn] 1. забраняване
2. забрана
3. църк. аргос, интердикт
4. псих. задръжка
5. мед. задържане, спиране (на секреция и пр.)
6. тех. забавяне, задържане, инхибиране...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INHIBITION

LETTERHEAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LETTERHEAD
['letəhed] n печатан текст/заглавна част на бланка за писмо...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LETTERHEAD
Последно търсено в речника