Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

JET-PROPULSION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
JET-PROPULSION
['dʒetprə'pʌlʃn] n ав. реактивно задвижване/двигател...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
JET-PROPULSION

SERENDIPITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SERENDIPITY
[,seren'dipiti] n способност да се откриват случайно интересни/ценни неща...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SERENDIPITY

THORACIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THORACIC
[θɒ:'ræsik] a отнасящ се до гръдния кош, торакален...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THORACIC

UNPREMEDITATED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNPREMEDITATED
[ʌnpri'mediteitid] a непредумишлен, непреднамерен, спонтанен, импровизиран, неволен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNPREMEDITATED

WHITE PAPER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHITE PAPER
['wait,peipə] n информационен бюлетин на британското правителство (u WHITE PAPER Piper)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHITE PAPER
Последно търсено в речника