Английско-Български речник a

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

A

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
A
[ei] I. 1. буквата

A


from

A

to Z от начало до край от край до край, изцяло, напълно
2.

A

уч. оценка отличен
str

a

ight

A

ам. пълно отличие
3.

A

1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен
4.

A

муз. ла
II. 1. indefinite

a

rticle пред гласни и полугласни звуком (напр.

a

book,

a

union,

a

ewe,

a

y

a

rd,

a

one-volume book) (обикн. не се превежда)
2. един, една, едно (често не се превежда) not

A

нито един/една/едно
not

A

word нито/ни (една) дума
3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда)
he gets ...

A

d

a

y/week, etc. той получава по ... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр.
one pound

A

dozen (по) една лира дузината
four levs

A

kilo по четири лева килото
fifty lew

A

person по петдесет лева на човек
4. със собствени имена като, който прилича на
he thinks he is

A

N

a

poleon той се мисли, че е (като) Наполеон
5. (с

a

ll of) еднакъв, един и същ
they

a

re

a

ll of

A

size те всички c

a

еднакви/една и съща големина
6. известен, някакъв
in

A

me

a

sure в известна/някаква стелен
in

A

sense в известен смисъл
7. някакъв, някой си

A

Мr B. h

a

s come някой си г-н Б. е дошъл

A

m

a

n is

a

sking to see you някакъв човек иска да те види
they were killed to

A

m

a

n те бяха избити до един

0 гласа
Речник
Английско-Български
A
Последно търсено в речника