Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CATERER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CATERER
['keitara] и доставчик (на провизии и пр.), уредник на обеди/банкети и др. тържества, управител на хотел/ресторант и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CATERER

COCAINISM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COCAINISM
[ka'keinizm] n мед. хроническо отравяне с кокаин...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COCAINISM

DENIAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DENIAL
[di'naiəl] 1. отказ
2. отричане, опровержение, опровергаване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DENIAL

RAILLERY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RAILLERY
['reiləri] n добродушна насмешка, шега, задявка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RAILLERY

RAPPROCHEMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RAPPROCHEMENT
[ræ'prɒʃma:] n фр. подновяване/установяване на приятелски отношения, сближаване, помиряване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RAPPROCHEMENT
Последно търсено в речника