Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABSTRACT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABSTRACT
['æbstr�kt] I. 1. отвлечен, въображаем, аб страктен (и за изкуство, литература)
2. теоретичен
II. 1. отвлечено понятие, абстракция in the ABSTRACT само по себе си, абстрактно погледнато, на теория
to know something in the ABSTRACT имам абстрактни/теоре тични познания върху нещо
2. извлечение, кон спект, резюме
III. 1. изваждам, отделям, отнемам
2. отвличам (внимание и пр.)
3. правя извлечение резюмирам
4. фил. отделям, откъсвам, абстрахи рам
5. присвоявам, измъквам, открадвам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABSTRACT

CALCULUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CALCULUS
['kælkjuləs] I. n клон от висшата математика
differential/infinitesimal CALCULUS диференциално смятане
integral CALCULUS интегрално смятане
II. n (рl-li) мед. камък в човешки орган...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CALCULUS

FABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FABLE
1. n басня, измислица
2. v измислям, разправям измислици...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FABLE

OCCUPY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OCCUPY
['ɒkjupai] 1. воен. окупирам, завземам
2. юр. във владение съм на
3. заемам, окупирам (сграда)
4. обитавам, живея в
5. заемам, изпълвам (място, време, мисли)
pass зает съм с (with), занимавам се с
to OCCUPY one's time with something /doing something занимавам се с/прекарвам времето си в нещо
to be occupied in translating/with a translation of зает съм с превода/превеждането на, превеждам
6. заемам (служба, пост)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OCCUPY

PAX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PAX
[pæks] I. 1. мир
2. църк. плочка с изображение на разпятието
II. int уч. sl. PAX! да се сдобрим!...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PAX
Последно търсено в речника