Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FONDNESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FONDNESS
['fɒndnis] 1. обич, нежност, привързаност (for)
to have a FONDNESS for someone обичам/държа на някого
2. склонност (for)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FONDNESS

LADDER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LADDER
[lædə] I. 1. подвижна стълба
2. прен. стълба
social LADDER социална стълба/йерархия
LADDER of success средство за постигане успех
to climb up the LADDER издигам се, правя кариера
to get one's foot on the LADDER правя първата стъпка, извоювам си място в обществото
to kick down the LADDER (by which one rose) изтъках си платното ритам ти кросното
3. бримка на чорап
II. v пускам (лесно) бримки (за чорап)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LADDER

ONCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ONCE
[wʌns] I. 1. веднъж, един път
more than ONCE неведнъж
ONCE or twice, ONCE in a while, ONCE and again от време на време, няколко пъти
ONCE a week веднъж седмично/на седмица ONCE more още веднъж, отново
ONCE (and) for all веднъж за винаги
2. някога (и в бъдеще), веднъж, едно време
ONCE upon a time някога
at ONCE веднага, незабавно, едновременно
at ONCE stem and tender и строг, и нежен
all at ONCE изведнъж
II. cj щом (като), веднъж да
ONCE I get this job done щом като свърша тази работа
ONCE you...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ONCE

WHERE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHERE
[wЁə] I. 1. inter къде? де? где? WHERE is the way out? къде е изходът? откъде се излиза? WHERE do you come from? откъде идвате? откъде сте? WHERE are you going to? накъде отивате? WHERE is the harm in trying? какво пречи да опитаме? WHERE will you be if that happens? накъде си, ако това се случи? WHERE does it concern us? как/в какво отношение ни засяга нас това? WHERE did we leave off? докъде бяхме стигнали
2. rel където, в който
the house WHERE I was born къщата, в която съм се родил
he...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHERE
Последно търсено в речника