Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABSORB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABSORB
[əb'sɒ:b] v гълтам, поглъщам, поемам, поливам, абсорбирам (и преч.)
ABSORBed in thoughts погълнат от мисли
to listen with ABSORBed interest слушам всецяло погълнат/с голям интерес...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABSORB

FRATRICIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FRATRICIDE
['frætrisaid] 1. братоубиец
2. братоубийство...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FRATRICIDE

SALUTATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SALUTATION
[,sælju'teiʃn] 1. поздрав, поздравяване, приветствие
pl поздрави, привети
2. обръщение (в писмо)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SALUTATION

SANHEDRIM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SANHEDRIM
['sænidrim] 1. n евр. синедрион
2. прен. обик. синедрион, съвет, събрание, сборище...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SANHEDRIM

STREAKED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STREAKED
[stri:kt] 1. на ивици, на тънки пластове, прощарен с тлъстина (за месо и пр.)
2. набразден
3. прен. развълнуван, неспокоен, разстроен
4. с обезцветени по-светли ивици (за коса)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STREAKED

WATER-TOWER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WATER-TOWER
['wɒ:tətauə] 1. водна/водонапорна кула
2. ам. пожарогасител за големи височини...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WATER-TOWER
Последно търсено в речника