Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AEGROTAT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AEGROTAT
['i:groutæt] лат. (диплома, получена въз основа на) удостоверение, че студент е болен и не може да се яви на изпит...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AEGROTAT

KITCHEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KITCHEN
['kitʃin] 1. кухня
2. кухненски персонал
3. муз. sl. ударни инструменти в оркестър
4. attr кухненски
KITCHEN unit комбиниран кухненски шкаф
KITCHEN police ам. воен. войници, който помагат в кухнята...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KITCHEN

MEGASCOPIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MEGASCOPIC
[,megə'skɒpik] 1. увеличен
2. видим с просто око...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MEGASCOPIC

RETIREMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RETIREMENT
[ri'taiəmənt] 1. оттегляне, отдръпване, оставка, пенсиониране
2. уединяване, уединение, усамотение, уединено място...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RETIREMENT

STEWARD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STEWARD
['stjuəd] 1. управител, иконом, домакин
2. разпоредител (на представление, състезание и пр.)
3. сервитъор
4. бордов домакин, стюард (на парaход, влак, самолет) Lord High STEWARD of England длъжностно лице, ръководещо коронации и пр.
Lord STEWARD of the Household главен камерхер...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STEWARD
Последно търсено в речника