Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

KITTENISH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KITTENISH
['kitəniʃ] 1. игрив, като коте
2. закачлив, кокетлив...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KITTENISH

WITHDRAW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WITHDRAW
[wið'drɒ:] 1. оттеглям се, отдръпвам (се), изтеглям (се), дръпвам (се)
2. вземам назад, оттеглям, отказвам се от (нещо казано, обещано и пр.)
3. вземам си, прибирам си, отписвам (дете от училище и пр.)
4. изтеглям от обръщение (пари)
5. отнемам (привилегия и пр.), отменям (заповед)
6. отказвам се от, изоставям, изтеглям (дело и пр.)
7. оттеглям се, уединявам се, затварям се в себе си...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WITHDRAW

YAK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YAK
[jæk] I. n зоол. тибетски вол, як (Bos grunniens)
II. 1. n sl смях
2. шега, закачка, остроумна забележка/реплика...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YAK
Последно търсено в речника