Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BECALMED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BECALMED
[bi'ka:md] a мор. неподвижен, попаднал в безветрие (за кораб)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BECALMED

COMPREHEND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COMPREHEND
[,kɒmpri'hend] 1. разбирам, схващам
2. включвам, обхващам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COMPREHEND

SELF-SUPPORTING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SELF-SUPPORTING
[,selfsə'pɒ:tiŋ] a който сам се издържа/е независим, на самоиздръжка, който си покрива разноските (за предприятие)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SELF-SUPPORTING

SUBORNATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUBORNATION
[sʌbɒ:'neiʃn] n подтикване/скланяне чрез подкуп към незаконно деяние (особ. лъжесвидетелство)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUBORNATION
Последно търсено в речника