Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DECAYED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DECAYED
[di'keid] 1. (за) гнил, разложен
2. западнал, изпаднал (за семейство и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DECAYED

NEBULOSITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NEBULOSITY
[,nebju'lɒsiti] 1. астр. мъглявина
2. мъглявост (и прен.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NEBULOSITY

QUINCUNX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
QUINCUNX
['kwinkʌŋks] n разположение на пет предмета по един в четирите ъгъла на квадрат, a петият по средата...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
QUINCUNX

SHRIEK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHRIEK
[ʃri:k] I. 1. пищя, крещя, изпищявам, изкрещявам
2. смея се/изсмивам се гръмогласно (и to SHRIEK with laughter)
II. n писък, крясък
SHRIEK s of laughter гръмогласен смях...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHRIEK
Последно търсено в речника