Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CIMMERIAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CIMMERIAN
[si'miarian] 1. кимерийски
2. тъмен, мрачен, непрогледен (за мрак, тщ и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CIMMERIAN

FINK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FINK
[fiŋk] I. 1. стачкоизменник, доносник (на работодател)
2. неприятен тип/личност
II. 1. доноснича
2. ам. напълно се провалям (out)
3. ам. измъквам се
отдръпвам се (out)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FINK

SAPLESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SAPLESS
['sæplis] 1. без сок, сух, изсъхнал
2. безжизнен, безинтересен, безцветен, блудкав...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SAPLESS

STEAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STEAD
[sted] n книж. място
in someone's STEAD вместо някого
to stand someone in good STEAD оказвам се полезен/свършвам добра работа на някого...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STEAD
Последно търсено в речника