Английско-Български речник bur

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BURN-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURN-UP
['bɝпʌр] n sl. мотоциклетни състезания по шoce...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURN-UP

BURNOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURNOUS
[bɝ'nu:s] n арабско наметало с качулка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURNOUS

BURNISH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURNISH
['bɝniʃ] I. v полирам/излъсквам чрез търкане
II. n лъскавина. блясък, полировка, лустро...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURNISH

BURNING-GLASS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURNING-GLASS
['bɝniŋgla:s] n леща за съередоточаване на слънчеви лъчи върху обект и подпалването му...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURNING-GLASS

BURNING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURNING
['bɝniŋ] 1. горене
2. изгаряне, обгаряне
3. печене, изпичане (на тухли, керамика и пр.)
4. attr горящ, запален, прен. горещ, изгарящ, парещ, жарък, пламенен, разгорещен
BURNING question парлив въпрос, разгорещено обсъждан важен въпрос/проблем
BURNING thirst палеща жажда
BURNING shame/disgrace много голям/ужасен позор
BURNING scent лов. прясна следа...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURNING

BURNER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURNER
['bɝnə] n тех. горелка, дюза, инжектор
a four-BURNER oilstove нафтова печка с четири дюзи...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURNER

BURNT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURNT
I. вж. burn
II. a изгорен, изгорял, препечен, жълтокафяв...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURNT
Последно търсено в речника