Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FIRE-DRILL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FIRE-DRILL
['faiədril] n упражнения по противопожарна охрана...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FIRE-DRILL

ORBIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ORBIT
['ɒ:bit] I. 1. астр. орбита
to put in/into ORBIT aв. извеждам в орбита
2. анат. очна ябълка
3. прен. кръг/сфера на действие/влияние
II. 1. извеждам в орбита (спътник), движа се в/излизам в орбита
2. ам. движа се/пътувам в кръг...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ORBIT

SEA-POWER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SEA-POWER
['si:pauə] 1. страна с морска флота, морска сила
2. военноморски сили...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SEA-POWER

SOCIALIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SOCIALIZE
['souʃəlaiz] 1. социализирам, обобществявам
SOCIALIZEd medicine aм. обществено/държавно медицинско обслужване
2. правя общителен/годен за обществен живот
3. общувам, сближавам се (with с), държа се приятелски
4. организирам масово участие в...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SOCIALIZE

UNEXAMPLED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNEXAMPLED
[ʌnig'za:mpld] a безпримерен, изключителен, който няма прецедент, безпрецедентен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNEXAMPLED
Последно търсено в речника