Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABUTTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABUTTER
[ə'bʌtə] n юр. собственик на съседен/граничен имот...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABUTTER

AUCTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AUCTION
['ɒ:kʃn] I. 1. търг, наддаване
to put up to/for AUCTION, to sell by AUCTION продавам на търг
2. карта плафон (и AUCTION bridge)
II. v продавам на търг...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AUCTION

CRIMP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CRIMP
[krimp] I. n човек/агент, които подмамва/отвлича хора да станат моряци/войници
II. v отвличам/подмамвам хора да станат моряци/войници
III. 1. нагъвам, надиплям, плисирам, гофрирам
2. къдря, накъдрям, фризирам
3. нарязвам леко (месо, риба преди пърженe)
4. ам. спъвам, попречвам на, разстройвам (търговия, планове)
IV. 1. накъдряне, къдрица
2. дипла, плисе, гофриране
3. ам. спънка, пречка
to put a/the CRIMP in sl. разстройвам плановете...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CRIMP

HAWSER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HAWSER
['hɒ:zə] n мор. буксирно котвено въже...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HAWSER

LEITMOTIV

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LEITMOTIV
['laitmou,ti:f] n нем. муз. лайтмотив (и прен.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LEITMOTIV

LOBAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LOBAR
['lоиbə] a анат. лобарен, пулмонарен, белодробен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LOBAR
Последно търсено в речника