Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANIERICANIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANIERICANIZE
[ə'merikənaiz] v американизирам (се), поамериканчвам (се)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANIERICANIZE

CREDENTIAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CREDENTIAL
[kri'denʃl] I. a препоръчителен, акредитивен
II. 1. n обик. pl акредитивни писма, акредитиви, препоръчителни писма, препоръки
2. удостоверение за самоличност, документи, документи/книжка за правоползуване и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CREDENTIAL

EPICURIAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EPICURIAN
[,epi'kjuəriən] I. a епикурейски
II. n епикуреец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EPICURIAN

GANG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GANG
[gæŋ] I. 1. група, бригада (от работници)
2. банда, шайка
3. комплект (инструменти)
II. 1. образувам шайка, съюзявам се (и с up, together), струпвам се
2. съюзявам се против, нападам (c up, on, against)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GANG

MALIGNANCY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MALIGNANCY
[mə'lignənsi] 1. злоба
2. зловредност, пагубност
3. мед. злокачественост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MALIGNANCY

PARAPHERNALIA

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PARAPHERNALIA
[,pærəfə'neiljə] 1. лични принадлежности
2. дреболии, джунджурии, партакеши
3. ист., юр. лични вещи (скъпоценности и пр. на съпругата)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PARAPHERNALIA
Последно търсено в речника