Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CLOTH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CLOTH
[kloO] 1. плат, тъкан, платно, вълнен плат, сукно
CLOTH of gold/silver плат с втъкани златни/сребърни нишки
CLOTH of estate скъп бродиран плат, брокат
CLOTH binding платнена подвързия на книга
2. черен плат за свещенически дрехи, прен. свещенически сан, свещеници
gentlemen of the CLOTH духовни лица, свещеници
3. кърпа/парцал за миене/бърсане и пр., изтривалка, пачавра
4. покривка (за маса и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CLOTH

VULGAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VULGAR
['vʌlgə] 1. прост, просташки, плебейски, долен, груб, вулгарен
the VULGAR herd простият народ, простолюдието
the VULGAR life животът на простолюдието
2. народен, местен (за език)
VULGAR Latin простонароден латински
3. широко разпространен, общ, преобладаващ (за грешка, заблуда и пр.)
4. мат. прост (за дроб)
the VULGAR era ерата на християнството...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VULGAR

WORKING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WORKING
['wɝkiŋ] I. 1. работещ, работен, работнически, отнасящ се до работа
WORKING capacity трудоспособност
WORKING capital пол. ик. оборотен капитал
WORKING clothes работно облекло
WORKING drawing/plan архитектурен/строителен план, скица
WORKING expenses общи разходи
WORKING efficiency производителност на труда
WORKING hours работно време
WORKING load полезен товар
WORKING method метод на работа
WORKING party проучвателна комисия от експерти
WORKING speed нормална скорост
WORKING week работна...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WORKING
Последно търсено в речника