Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

OLD-FASHIONED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OLD-FASHIONED
[,ould'fæʃənd] I. 1. старомоден, старинен
2. консервативен
II. n вид коктейл...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OLD-FASHIONED

SAPONACEOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SAPONACEOUS
[,sæpə'neiʃəs] 1. a книж. сапунен
2. ам. мазен, мазнишки...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SAPONACEOUS

SILVER-FIR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SILVER-FIR
['silvəfɝ] n бяла/сребриста ела (Abies pectinata)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SILVER-FIR

VAREC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VAREC
['værek] n (пепел от) кафяви морски водорасли, от които се получава йод...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VAREC

YIPPIE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YIPPIE
['jipi] n ам. член на младежка интернационална група, проповядваща идеали, близки до тези на хипитата...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YIPPIE
Последно търсено в речника