Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONTEMPTIBLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONTEMPTIBLE
[kən'temptibl] a достоен за презрение, низък, долен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONTEMPTIBLE

FACET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FACET
['fæsit] I. 1. фасет (ка) (и зоол.), стеничка на кристал
2. страна, аспект (на въпрос)
II. v шлифовам (диамант и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FACET

HIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HIT
[hit] I. 1. удрям, бия, нанасям удар
удрям се (against, on/upon)
2. удрям, улучвам, умервам, попадам в целта
3. засягам (и прен.), обиждам to he hard HIT пострадвам, бивам силно засегнат
to HIT someone where it hurts засягам някого на болното място, настъпвам някого по мазола
4. попадам/натъквам се на, намирам, иалучквам, случвам, улучвам
to HIT someone's fancy харесвам се/допадам някому
5. отгатвам, улучвам
to HIT a likeness улавям прилика
you've HIT it отгатна, позна, улучи
6. sl. поемам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HIT

LEANNESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LEANNESS
['li:nnis] n сухост, слабост, мършавост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LEANNESS

STUDIED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STUDIED
['stʌdid] 1. преднамерен, грижливо обмислен, предварително подготвен, умишлен
2. престорен, изкуствен
3. прекалено изискан, претенциозен (за стил и пр.)
4. ам. начетен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STUDIED
Последно търсено в речника