Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EN
[,hælou'i:n] n навечерието на празкика Всех святих...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EN

INSTANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INSTANT
['instənt] I. 1. незабавен, неотложен, моментален, непосредствен, мигновен
2. спешен
INSTANT need of въпиюща нужда от
3. който се приготвя лесно/бързо (за храна), разтворим (за кафе) 4. настоящ, за който става дума (за постъпка, престъпление и пр.)
5. търг. от текущия месец
on the 13th INSTANT (съкр. inst.) на 13 т. м
II. 1. миг, момент
in an INSTANT в миг, ей сега
on the INSTANT веднага, незабавно, моментално, на минутата, на часа
the INSTANT you call веднага щом ме повикате
2. текущият...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INSTANT

SOLVENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SOLVENT
['sɒlvənt] I. 1. юр. платежоспособен
2. хим. разтварящ
3. прен. смекчаващ, облекчаващ, отслабящ
II. 1. разтворител
2. прен. фактор, отслабящ/смекчаващ действието на нещо...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SOLVENT

SPLAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPLAY
[splei] I. 1. скосявам, наклонявам (стени на отвор)
2. изрязвам на верев
II. a кос, наклонен, наведен, разширен
III. n наклонена повърхност, разширена амбразура...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPLAY
Последно търсено в речника