Велики и мъдри мисли, афоризми

Навигация:

Мисли и Цитати - Афоризми

Човекът винаги е бил и ще бъде най-любопитното явление за човека.
Мъдрости
Мисли
Афоризми

Мисли и Цитати - Афоризми

Знанието не е водица в устата, само не се излива: Не плюй в кладенеца.Ще се наложи да пиеш от него. Слънцето с ръкавица не се засланя.
Мъдрости
Мисли
Афоризми
Оракули