Тестове - Правопис и пунктуация

Навигация:

Правопис и пунктуация

Автор: http://www.cpecs.com/

При кое от членуваните имена мъжки род не е допусната грешка ?
Образа на героя много често е един "език", с които се говори за произведението "Бай Ганьо". В случая се среща може би най-яркия наш пример за поглъщане на творбата от героят през очите на изследователите.

Колко запетаи са пропуснати?
Цикълът оди "Епопея на забравените" може да се определи като цялостно произведение, в което авторът си поставя смелата художествена задача - да пресъздаде да обхване цялата възрожденска епоха, да припомни чрез героична възхвала на "забравените". С историческа достоверност Вазов изгражда представата за Възраждането като процес за национално съзряване...

Кой от вариантите на изречението е написан правилно?

В коя от посочените думи е допусната грешка?
По художествено произведение на боя Вазов може да съперничи на най-големите баталисти в изкуството. Контрастът, неудържимата градация и ярката хипербула са поетичните пътища, по които е изградена картината на ожесточената битка.

В коя от посочените думи от текста има грешка при членуването?
Други символни емблеми на родината, които присъстват в поезията на Вазов, са сатиричният образ, начинът, по който е изграден образа на България в стихосбирките, посветени на войната.

Кои от изразите е граматически неправилен?

Кои от изразите е неправилен?

Допуснати ли са грешки и какви са те?
Съдбата на българският народ не е само тема наред с останалите, а доминантата, тематичното ядро на вазовото творчество.

Колко запетаи са пропуснати?
Убийството, извършено от почтен човек като спонтанно противопоставяне на накърняването на достойнството и честта е ядро и на разказа "Закъснялата нива".

В коя от посочените думи в текста не е допусната грешка?
По един оригинален начин поетът свързва естетически смърта на Апостола с представата за прекрасното. Във финала на одата образа на бесилото преодолява значението си на срамна смърт, за да се превърне в апотеос на саможертвата.

Тест
Тестове
Правопис и пунктуация

8 коментара:

Коментар

Captha текст
Оракули