Съновник - да сънуваш Единица

Съновник - Избрете по първа буква:

Единица

, 2017-09-22 09:09:47
Единица

ЕДИНИЦА

- /1/числото едно означава, че си верен приятел на някого и той разчита на тебе.
Това число е знак, че си верен и благороден приятел.

ЕДИНИЦА

- Ако сънувате едно - това е знак, че сте верни и благородни към вашите приятели.

Единица

- вж.Число
- вж.Число

0 гласа