Съновник - да сънуваш ЕДИНАЙСЕТ

Съновник - Избрете по първа буква:

Единайсет

, 2017-10-19 17:17:03
Единайсет

ЕДИНАЙСЕТ

- /11/ числото

единайсет

е добър знак. Можеш да се заловиш за нещо, дори и да не си успявал преди, сега то ще ти се удаде. Всичко ще зависи само от тебе.
Ти си от хората, на които всичко им иде отръки-залови се с нещо, което зависи от сръчността на ръцете ти.

0 гласа