Съновник - да сънуваш Даваш

Съновник - Избрете по първа буква:

Даваш

, 2017-10-21 04:39:46
Даваш

ДАВАШ

-

даваш

ли някому нещо, пази се, може да загубиш нещо.

2 гласа