Съновник - да сънуваш Ведро

Съновник - Избрете по първа буква:

Ведро

, 2017-10-21 12:39:42
Ведро

ВЕДРО

- празно

ведро

-неуспех, загуба или лъжа. Ако е пълно - голяма печалба и успех.

Ведро

- пълно | ще се утешиш за нещо.

ВЕДРО

- пълно, ако видиш - ще се утешиш за нещо.
Видиш ли насън

ведро

, което е пълно или го държиш в ръцете си, означава че имаш щастливо и задружно семейство, като всички живеете заедно в мир и спокойствие. Държиш ли в съня си празно

ведро

, означава че някой друг ще харчи твойте спестявания. Видиш ли в съня си празно

ведро

, значи ти предстои бедност и мизерия, а изсипеш ли

ведро

, означава че самият ти ще носиш вина за лошото развитие на нещата.
Ако е пълно, ще се утешиш за нещо.

0 гласа