Съновник - да сънуваш БЕДЕН

Съновник - Избрете по първа буква:

Беден

, 2017-09-21 02:16:36
Беден

БЕДЕН

- ако се сънуваш

беден

, ще получиш пари или ще имаш някакви облаги.
Ако се сънуваш

беден

, ще получиш пари.

0 гласа