Поверия и суеверия

Поверия и суеверия - За тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За тялото
В случай, че ти пламне и почервенее дясното ухо - ще те хвалят

0 гласа
Поверия
Суеверия
За тялото

Поверия и суеверия - За тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За тялото
В случай, че ти пламне и почервенее лявото ухо - ще те хулят и клюкарствуват за теб

0 гласа
Поверия
Суеверия
За тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери левия лакът - работа, почести

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери десния лакът - радост, победа

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери лявата мишница - утеха

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери дясната мишница - похвали

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери лявата ръка - почести и слава

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери горната част на дясната ръка - добри новини

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потрепери дясната ръка - проблеми и работа

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото

Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Поверия и суеверия - За потрепервания на тялото
В случай, че ти потреперят ребрата от лява страна – болест

0 гласа
Поверия
Суеверия
За потрепервания на тялото