Гледане на Кафе - значение на символа ХЪЛМ в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

ХЪЛМ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ХЪЛМ
препятствие

0 гласа
Гледане
Кафе
ХЪЛМ