Гледане на Кафе - значение на символа ХРАСТ в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

Храст

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Храст
този знак е свързан с ред неприятности във вашата кариера.

Храст

в центъра на чашката – това положение ви предпазва от неприятности, които ще ви сполетят при служебно пътуване.
Голям

храст

на цялата чашка – фатални неудачи и катаклизми в службата се дължат на неправилното ви отношение към задълженията си, пренебрежителното ви отношение към вашите колеги.нови възможности и приятелиНеочаквани пари; колкото е по-голям

храст

а, толкова повече пари.

0 гласа
Гледане
Кафе
Храст