Гледане на Кафе - значение на символа СВЕЩ в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

СВЕЩ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
СВЕЩ
помощ, истина

0 гласа
Гледане
Кафе
СВЕЩ