Гледане на Кафе - значение на символа ПАТЕНЦЕ в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

ПАТЕНЦЕ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ПАТЕНЦЕ
това е добър символ, който се нуждае от подкрепа, понеже често се намира в беззащитно състояние.

Патенце

в средата на чашката – вашият съпруг е с добро и чувствително сърце, не забравяйте за това.

Патенце

близо до човек – бъдете сигурни във ваш близък приятел.

Патенце

близо до граблива птица- от това съседство трябва да се опасявате – някой ви желае зло.

1 гласа
Гледане
Кафе
ПАТЕНЦЕ