Гледане на Кафе - значение на символа ЕЛЕН в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

ЕЛЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ЕЛЕН
символ на честността и разума. Има способност да предсказва различни неприятности.
Светъл

елен

предсказва, че във вашето семейство е възможно недоразумение.

Елен

ови рога – очаквайте големи загуби.

Елен

, обкръжен от дървета или дребни точки – заплашват ви неприятни и тежки преживявания. Само големи финансови разходи ще ви помогнат да излезете от това сериозно положение.

Елен

близо до планина – вашите финансови работи са доста разклатени.

Елен

чета – имайте нагласа за значително издигане. Вие можете да станете дори и президент.

Елен

покрай път – не слушайте съвети на непознати или малко познати хора, техните съвети са лоши.

0 гласа
Гледане
Кафе
ЕЛЕН