Гледане на Кафе - значение на символа ВРАНА в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

ВРАНА

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ВРАНА
символ на неприятности и тревоги в къщи. Особено опасна е

врана

с прибрани криле по време на полета.

Врана

с разперени криле в центъра на чашката – вие и вашите противници ще решите конфликта самостоятелно, без намеса отвън. Също в скоро време не следва да вземате участие в спорове и кавги на ваши приятели.

Врана

долу на чашката под кръста – заплашва ви получаване на голяма и сериозна травма (нараняване). Необходимо е да бъдете предпазливи.

Врана

горе на чашката – лека рана. Бъдете предпазливи при приготвяне на храната.

Врана

, летяща над планини – опасение за дребни неприятности и малки неудобства.

Врана

, заобиколена от стрели – известие за смърт на близък роднина или приятел.

Врана

с прибрани крила, изтегната, приличаща на стрела значи, че приятел или роднина скоро ще има загуба.

Врана

с широко разперени крила плюс отворен клюн – на член от семейството ви предстои да напусне къщата за дълъг срок.

0 гласа
Гледане
Кафе
ВРАНА