Гледане на Кафе - значение на символа БРАДВА в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

Брадва

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Брадва
не е еднозначен символ, но винаги е свързан с преки, решителни действия.

Брадва

в центъра на чашката – не се страхувайте от дългото пътуване, то ще ви донесе повече, отколкото очаквате.

Брадва

долу на чашката – скоро вашето семейство ще се допълни с нови роднини, при това с различна от вашата националност.

Брадва

до животно – някой от роднини е сериозно болен. Може да го спаси голяма сума пари.

Брадва

до дърво – внезапно ще получите голяма рана. Вашето спасение е в мълниеносното действие.Могат да възникнат трудности. Не се поддавайте на първия импулс. Избягвайте разправии.Предупреждение за опасност.

0 гласа
Гледане
Кафе
Брадва