Гледане на Кафе - значение на символа БИК в кафето

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

БИК

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
БИК
прекрасен знак, символизиращ завидно бъдеще.
Ясен, светъл

бик

без разминаване вътре в контура, отгоре на чашката – говори за получаване в близко бъдеще на голяма сума пари за изпълнена от вас работа.

Бик

долу на чашката и също така ясен – обещава излекуване на недъг и добро здраве в бъдеще.

Бик

, зао

бик

олен от точки или чертички – ще получите пари със съдействието на трето лице.

0 гласа
Гледане
Кафе
БИК