Български имена | произход и значение на българските имена

Последно търсено в речника

Избрете по първа Буква:

Данни на НСИ за българските имена

  • Реклама:
Повече от 67 хиляди са личните имена на постоянно живеещите в страната български граждани. Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете. Близо 29 хиляди са личните имена, които се срещат при мъжете, а за жените те са около 38 хиляди.
Най-разпространените лични имена сред мъжете са ГЕОРГИ и ИВАН - по 176 хиляди или по 4.8% от всички мъжки имена, но ИВАНОВЦИТЕ са с около 300 по-малко. Следващо по най-много притежатели е името ДИМИТЪР - 133 хиляди (3.6%). Класацията на най-разпространените мъжки имена продължава с НИКОЛАЙ – 2.5%, ПЕТЪР – 2.22%, ХРИСТО – 1.79%, ЙОРДАН, СТЕФАН, ТОДОР, ВАСИЛ, СТОЯН, АЛЕКСАНДЪР и др. От всички мъже близо 1 372 хиляди или 38% притежават 20-те най-разпространени лични имена.
Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са МЕХМЕД – 16000, АХМЕД – 13900, МУСТАФА – 11900.
Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. Около 762 хиляди жени или само 19.4% притежават от 20-те най-разпространени женски имена. От всички жени 125 хиляди носят името МАРИЯ (3.2%). Към тях следва да се добави и името МАРИЙКА - около 35 хиляди или 0.9%. На второ място по разпространение сред жените е името ИВАНКА - малко над 72 хиляди (1.8%). Следват: ЕЛЕНА - 58 хиляди (1.5%) и ЙОРДАНКА - 45 хиляди (1.1%). Нежният еквивалент на фаворита при мъжете – ГЕРГАНА е едва на 17-то място с 0.66% от всички женски имена. Сред най-често срещаните имена при жените са типично българските имена – РОСИЦА, ВИОЛЕТА, ДЕСИСЛАВА, НАДЕЖДА, МАРГАРИТА, РУМЯНА, СТОЯНКА, СТЕФКА.
При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са ФАТМЕ – 18100, АЙШЕ – 15800, ЕМИНЕ – 9850.
Сред съвременните поколения настъпва изменения в структурата на използваните имена. За родените от 2007 г. досега отново най-разпространеното име за момчетата е ГЕОРГИ - близо 4300 от тях са с това име (3.5% от живородените през този период). На второ място по разпространение вече е Александър (съответно 4 000 и 3.3%). Традиционните имена имат все по-малко разпространение. Например, спрямо структурата на общото население по имена, ИВАН е на четвърто място, ДИМИТЪР и НИКОЛАЙ на пето и шесто място, а ХРИСТО и ЙОРДАН след 20 място. Появяват се все по-често имена МАРТИН (трето място) ДАНИЕЛ (седмо място), КРИСТИЯН (осмо място), ВИКТОР (десето място), които в общото население не са в първите двадесет най- разпространени имена. И при новородените момчета първите двадесет имена се носят от 33.3% от тази група.
При момичетата 22.9% носят първите двадесет най-разпространени имена. Отново тук разнообразието на имената е по-голямо. За наименуване на момчетата от 2007 г. досега са използвани 7 338 имена, а за момичетата, които по принцип са по-малко, са използвани 8 125 имена. През последните години най-много са момичетата с името ВИКТОРИЯ - над 3000 или 2.6%. На второ място е МАРИЯ - 2903 деца (2.5%). Името МАРИЙКА не се среща сред първите двадесет и пет най-разпространени. По-често срещани са ГАБРИЕЛА (трето място), АЛЕКСАНДРА (четвърто място), НИКОЛ, СИМОНА, ЙОАНА, ГЕРГАНА, ТЕОДОРА, РАЯ и ЕЛЕНА - съответно от 5 до 11 място с брой между 1860 до 1116. Други често срещани имена са МОНИКА, МИХАЕЛА, ВАНЕСА, СОФИЯ, ДЕСИСЛАВА, АНЕЛИЯ, ИВАНА, ЦВЕТЕЛИНА, КАЛИНА.
В последните години все по-често се използват съставни имена, но те по- често се срещат при момичетата. При тях първенството държи АНА-МАРИЯ (около 350 деца се казват така, но изписването на името е с известни разлики), МАРИЯ-МАГДАЛЕНА (около 100), МАРИЯ – АНТОАНЕТА и др.
Колкото до имените дни, най-много именници – повече от 300 хиляди празнуват на Ивановден. На Гергьовден имен ден имат с около 100 хиляди българи по-малко. На Богоявление е третата по големина група, празнуващи имен ден около 150 хиляди. Следвани са от традиционните български празници – Никулден, Петровден, Богородица и др.
Най-често срещаните имена в България

Най-често наричани имена в България
Оракули