Българо-Английски речник

Случайни резултати от Българо-Английския речник:

Българо-английски речник - Избрете по първа буква:

ВИСОКОПАРЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ВИСОКОПАРЕН
stilted, pompous, stiff, bombastic, flatulent;
ВИСОКОПАРЕН стил a stilted/an inflated style....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ВИСОКОПАРЕН

МЪЧИТЕЛЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
МЪЧИТЕЛЕН
painful, racking, nagging;trying;
(за главоболие) splitting;
(подтискащ) depressing, distressing, sad;heart-breaking, harrowing;nerve-(w)racking, nerve-trying;
(който уморява, изтощава) weary;
(тормозещ) tormenting, torturing, vexatious;
(труден, бавен) hard, difficult;
мъчителна смърт an agonizing death;
мъчителна неизвестност agonizing/harassing suspense;
това беше един твърде МЪЧИТЕЛЕН ден it's been rather a nerve-racking day;
почина след дълго и мъчително боледуване he died after a...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
МЪЧИТЕЛЕН