Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EVENTFUL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EVENTFUL
[i'ventful] a пълен със събития, динамичен (за живот и пр.), паметен, пълен с преживявания, съдбовен, забележителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EVENTFUL

REHEARSAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REHEARSAL
[ri'hɝsəl] 1. репетиция
play in/under REHEARSAL пиеса, която се репетира
2. повторение, повтарянe, изреждане, подробен разказ...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REHEARSAL

SYNOPTIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SYNOPTIC
[si'nɒptik] I. 1. метеор. синоптичен
2. нагледен, прегледен, конспективен
3. the SYNOPTIC Gospels църк. евангелията на Матей, Марко и Лука
II. 1. синоптик метеоролог
2. един от тримата автори на синоптичното евангелие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SYNOPTIC
Последно търсено в речника