Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHUNKY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHUNKY
['tJADki] 1. a буци
2. нисък и набит, дребен и як...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHUNKY

DULY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DULY
['dju:li] 1. съответно, надлежно, както подхожда/подобава, както му е редът
2. навреме...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DULY

EVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EVE
[i:v] 1. навечерие
on the EVE в навечерието
Christmas EVE Бъдни вечер
New Year's EVE вечерта срещу Нова година
2. поет. вечер
at EVE вечерно време...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EVE

FULL-SCALE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FULL-SCALE
[,ful'skeil] a в естествена големина/мащаб (за план, рисунка)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FULL-SCALE

RESIDENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RESIDENT
['rezidənt] I. 1. който живее/прекарва/пребивава (на дадено място), местен, който живее (задължително) там, където работи
RESIDENT population местно население
RESIDENT physician лекар, който живее в болница
2. непрелетен (за птица)
3. присъщ, свойствен, на който седалището е
даден (in)
RESIDENT in the nerves чието седалище са нервите
right RESIDENT in the nation право (дадено) на народа
II. 1. местен жител (и local/native RESIDENT)
foreign RESIDENT чужд поданик (в дадена страна)
2. пол....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RESIDENT
Последно търсено в речника