Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DISSEPIMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISSEPIMENT
[di'sepimənt] n бот., зоол. тънка стена/преграда...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISSEPIMENT

FRACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FRACTION
['frækʃn] 1. частица, част, къс, откъслек
to a FRACTION разг. напълно, съвършено, без остатък
not by a FRACTION ни най-малко
2. мат. дроб
3. хим. фракция
4. счупване, строшаване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FRACTION

LIGHT-HANDED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LIGHT-HANDED
[,lait'hændid] 1. сръчен, с лека ръка
2. необременен, леко натоварен
3. с недостатъчно работна ръка/персонал...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LIGHT-HANDED
Последно търсено в речника