Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DECLAIM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DECLAIM
[di'kleim] 1. декламирам, рецитирам
2. говоря с патос...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DECLAIM

EMPURPLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EMPURPLE
[im'рɝрl] v обагрям, боядисвам/правя пурпурен/морав...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EMPURPLE

LOW-BORN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LOW-BORN
[,lou'bɒ:n] a който не е знатен/е от скромен произход...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LOW-BORN

OUT-AND-OUT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OUT-AND-OUT
[,autənd'aut] I. a пълен, съвършен, стопроцентов
II. adv напълно, окончателно, съвършено...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OUT-AND-OUT

TUFT-HUNTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TUFT-HUNTER
['tʌft,hʌntə] n човек, който се присламчва към високопоставени/титуловани лица, сноб...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TUFT-HUNTER
Последно търсено в речника