Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BORIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BORIC
['bɒ:rik] a хим. боров
BORIC acid борова киселина...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BORIC

COIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COIN
[kain] I. 1. монета, разг. пари
to pay someone back in the same/in his own COIN (от) връщам някому със същото
the other side of the COIN другата/обратната страна на въпрос/становшце и пр
2. нещо, което се цени/което има стойност
3. тех. щемпел, матрица, щанца
II. 1. сека, изсичам (монети), to COIN money прен. рина парите с-лопата, печеля бързо/много
2. измислям, съчинявам, скалъпвам
3. създавам, въвеждам (нова дума, израз)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COIN

MISHAP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MISHAP
['mishæp] n злополука, нещастен случай, неуспех, лош късмет
to arrive without MISHAP пристигам благополучно...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MISHAP

SEGREGATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SEGREGATE
['segrigeit] I. уотделям (се), разделям (се), изолирам (се) (from)
II. n изолиран/различен индивид (и биол.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SEGREGATE

THINKING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THINKING
['θiŋkiŋ] I. a мислещ, разумен, интелектуален
THINKING mug sl. глава, кратуна, тиква, чутура
THINKING part театр. роля без думи
to put on one's THINKING cap размислям се върху/обмислям проблем и пр
II. n мисъл, начин на мислене, размисъл, размишление, мнение
to my THINKING по мое мнение/преценка, според мен
that is my way of THINKING така мисля аз, това е моето мнение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THINKING
Последно търсено в речника